Download

युवा सूचना केन्द्र के हो ?
युवाहरुको बृद्धि विकास गरी राष्ट्रको मुलधारमा ल्याउन उनिहरुलाई आवश्यक सूचना प्रवाह गर्न साथै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको स्थानीय तहमा गतिविधिहरु सञ्चालन गर्ने निकाय युवा सूचना केन्द्र हो ।